Родитељски састанци

Родитељски састанци ће бити одржани у у среду, 4.9.2019. године , и то:

ЧОКОТ

-млађи разреди – у  17 часова

-старији разреди – у 18 часова

НОВО СЕЛО

– млађи разреди који иду пре подне – 17 часова

-млађи разреди који иду после подне – 18 часова

-сви старије разреди – у 19 часова.

Остала издвојена одељења држаће родитељски састанак према сатници коју одреде руководиоци издвојених одељења.

 

Дневни ред за родитељске састанке:

  1. Упознавање родитеља са правима и обавезама ученика и родитеља и са кућним редом;
  2. Упознавање родитеља са календаром обазовно-васпитног рада;
  3. Избор представника у Савету родитеља;
  4. Упознавање родитеља са поступком пријаве насиља у школи;
  5. Потписивање сагласности.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу, сагласност коју родитељи треба да потпишу, као и календар образовно-васпитног рада.

Roditeljski sastanci obavestenje

saglasnost-za-fotografisanje-odeljenje-obrazac

saglasnost-za-fotografisanje-pojedinacno-obrazac

kalendar