Распоред одељења за ЧОС у Чокоту

Распоред одељења за ЧОС 2. 9. 2019.
5-1 Виолета Милосављевић кабинет за биологију и хемију
5-2 Валентина В. Николић кабинет за српски језик
6-1 Веселинка Станковић кабинет за математику
6-2 Татјана Лазаров кабинет за физику и ТИО/ТИТ
7-1 Јелена Вучковић кабинет за стране језике
7-2 Андријан Тасић кабинет за музичку културу
8-1 Филип Клаин кабинет за информатику
8-2 Марија Ђуровић кабинет за друштвене науке

Raspored odeljenja za COS 2.9.