Допуна обавештења о Наставничком већу

За Наставничко веће потребно је да председници стручних већа припреме анализу резултата завршног испита по предметима, чиме ће бити допуњен дневни ред.

Директор

Миљан Бојанић