Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак,  29. август  2019. у 8  часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Извештај о раду директора;
  3. Извештај о раду школе;
  4. Распоред часова и дежурства;
  5. Електронски дневник – обука;
  6. Подела задужења за Годишњи план рада;
  7. Разно.

После седнице биће одржан састанак задужених за корелације у планирању наставе.

Директор

Миљан Бојанић