Obavestenje

„Stručno uputsvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“ prosleđeno je na školske mejlove.
Mejl Školske uprave Niš
Poštovani,
Obaveštavamo sve direktore škola sa teritorije Školske uprave Niš da su u obavezi da svoje zaposlene upoznaju sa Stručnim uputsvom za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2019./2020. godini Broj:153-03-00023/2019-01 od 19.08.2019. godine, a posebno sa delom uputstva koji definiše da radnici koji su zainteresovani da zasnuju radni odnos (tehnološki viškovi kao i lica sa nepunom normom) putem preuzimanja  trebaju podneti prijavu za zasnivanje radnog odnosa sa ustanovom u ponedeljak 26.08.2019. godine kao i u utorak 27.08.2019. godine.

U cilju boljeg sagledavanja stanja viškova, kao i kavilitetnijeg rada radne podgrupe, molimo sve direktore škola da se postupe po navedenom!