Заказујем седницу Наставничког већа за понедељак, 26. август 2019. у 9 часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Презентација Правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању;
  3. Презентација Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање;
  4. Разно.

После седнице Наставничког већа биће одржан састанак одељенских старешина ученика будућег петог разреда са учитељима који су тим ученицима предавали.

Директор

Миљан Бојанић