Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за понедељак, 19. август  2019. у 9 часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Организација рада у августу (састанци стручних већа, обука за коришћење електронског дневника…);
  3. Анализа припремљености школе за наредну школску годину;
  4. Подела одељења, распоред часова и организација дежурства у 2019/2020. години у матичној школи и издвојеним одељењима;
  5. Обавештење о именовању помоћника директора за следећу школску годину;
  6. Опредељивање за рад у тимовима наредне школске године;
  7. Разно – подсећање на задужења за израду Извештаја о раду школе.

Директор

Миљан Бојанић