Упис у средње школе – расподела ученика и документа за упис

Списак расподеле ученика у средње школе се може погледати сутра у недељу 7.7.2019. на огласној табли унутар школе.

Документа за упис у средњу школу
Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа су:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
  • Дипломе о освојеним наградама