Листе жеља досутпне и на сајту www.upis.mpn.gov.rs

Све податке о ученицима, укључујући и унете листе жеља, од пре неколико сати можете проверити и на званичном сајту:
www.upis.mpn.gov.rs
Подаци су доступни ученицима, родитељима и свим посетиоцима сајта и могу се користити у складу са општим правилима доступности информација на званичним сајтовима и порталима државних институција, односно другим речима за општу проверу унетих података и евентуално подношење приговора али и за интерну анализу приказаних статистичких резултата.