Нови планови и програми – старији разреди

У прилогу се налазе наставни планови и програми наставе и учења (нови – за наставу оријентисану ка исходима):

  1. План наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања;
  2. Програм наставе и учења за пети разред;
  3. Програм наставе и учења за шести разред;
  4. Допуна и измена програма за седми разред (односи се на ТИО, односно технику и технологију, информатику и физичко).

PLAN V 2018 – VI 2019

V RAZRED

VI RAZRED

VII RAZRED dopuna 2019-2020