Нови планови и програми – млађи разреди

У прилогу се налазе наставни планови и програми наставе и учења (нови – за наставу оријентисану ка исходима):

  1. План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања;
  2. Програм наставе и учења за први разред;
  3. Програм наставе и учења за други разред.

PLAN I CIKLUS 2018-2019

I RAZRED

II RAZRED 2019-2020