Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за 2. јул  2019. у 9 часова  и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање предлога анекса Школског програма;
  3. Анализа постигнућа на завршном  испиту за ученике 8. разреда;
  4. Предлози за Школски одбор;
  5. Подела задужења за израду извештаја о раду школе;
  6. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

NV 2. jul