Обавештење

Сви запослени треба да евидентирају свој долазак на посао у канцеларији секретара школе до одласка на годишњи одмор.