Седнице – осми разред

Седница одељенског већа осмог разреда одржаће се  у понедељак, 3. 6. 2019. године у 11.30.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
 3. Похваљивање и награђивање ученика;
 4. Представљање кандидата за ученика генерације;
 5. Договор о организацији родитељских састанака;
 6. Припремне активности за организацију завршних испита.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 4. јун 2019. године у 11.30 и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини;
 4. Похваљивање и награђивање ученика;
 5. Доношење одлуке о ученику генерације;
 6. Додела похвале Спортиста генерације – СВ за физичко васпитање;
 7. Доношење одлуке о избору уџбеника за други и шести разред за следећу школску годину на основу предлога стручних већа;
 8. Организација завршног испита – упознавање са упутствима и процедурама на завршном испиту;
 9. Разно.

 

ОБА ДАНА ЧАСОВИ ЋЕ БИТИ СКРАЋЕНИ – ТРАЈАЋЕ  ПО 30 МИНУТА САМО У ПРЕПОДНЕВНОЈ СМЕНИ.

САСТАНКЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА на којима ће се утврдити предлог уџбеника за 2. и 6. разред треба одржати до седнице Наставничког већа.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednice osmi jun