Обавештење за учитеље – рекреативна настава

Поводом одласка на рекреативну наставу, учитељи који воде ученике треба да одрже родитељске састанке.