Обавештење за ученике и наставнике

У петак, 31. маја 2019. часови ће трајати по 35 минута само у поподневној смени због прославе завршетка основног образовања за ученике осмог разреда. Прослава ће се одржати у балон сали у издвојеном одељењу у Деветом мају. Одељенским старешинама ће у дежурству на прослави помагати  наставници који дежурају у другом делу смене у Чокоту и Новом Селу, као и стручни сарадници.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу, као и обавештење које треба прочитати ученицима поподневне смене.

Obavestenje za nastavnike proslava

Obavestenje za ucenike proslava