Важно обавештење за разредне старешине

Све разредне старешине чији ученици треба да полажу разредни испит из другог страног језика, треба да пријаве те ученике одмах Јелени педагогу.

Разредне старешине осмог разреда чији ће ученици радити модификовани завршни испит (ученици који раде по ИОП-у 2) треба да обавесте Јелену (педагога) какви су услови рада потребни ученику током полагања пријемног испита, као и да наведу да ли су потребна нека друга прилагођавања у току полагања завршног испита.
Уједно подсећамо предметне наставнике који састављају тестове за завршни испит за ученике који раде по ИОП-у 2 да тестове са што прецизнијим кључем доставе разредним старешинама до 5.6.2019. године, а они Јелени педагогу до 7.6.2019.
Све податке доставити на мејл Јелене педагога (stojanovic.jelena.1991@gmail.com) и Манди Живковић.
У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.