Тематска недеља – подсећање

Подсећамо сва стручна већа да треба да пошаљу кратак извештај о релизованим активностима током тематске недеље (са фотографијама).