Огледни час

Весна Смиљковић и Срђан Илић одржаће угледни час (корелација ликовне и музичке секције) у среду, 24. априла 2019. у 12 часова у издвојеном одељењу у Лалинцу.