Угледни час – обавештење

Ивана Петковић одржаће угледни час српског језика (Именице, глаголи и придеви) 22. 4. 2019. у 12 часова у Мраморском Потоку.