ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

– Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

– На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

– На пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;

– Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом ;

– Прибор за рад на пробном завршном испиту: за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица;

– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита

– Резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

– Резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

– Ученици ће у два дана радити три теста ‒

12. априла 2019. године у 12:00 тест из математике и тог дана анонимнo попуњавају упитник и

  1. априла 2019. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.