Обавештење за предметне наставнике

Сви наставници који држе припремну наставу у 8. разреду треба да обавесте разредне старешине 8. разреда која деца не долазе на припремну наставу, а разредне старешине треба да обавесте родитеље/старатеље о овоме.

Разредне старешине такође треба да обавештавају родитеље и кад ученици не долазе на допунску наставу, а требало би.