Измењени распоред за петак

У прилогу је измењени распоред за петак за ученике старијих разреда у Чокоту, Мрамору и Н. Селу због екскурзије ученика шестог разреда.

Треба га ставити на огласну таблу за наставнике. Ученике треба упознати са измењеним распоредом путем књиге обавештења.

Измењени распоред за петак