Радно време стручне службе

У прилогу је делимично измењено радно време стручне службе (пре свега се односи на Драгану Николић, нову социјалну радницу). Треба га ставити на огласне табле.

Radno vreme novo