Постављена пешачка ограда у „зони школе“

У оквиру континуираних активности на повећању безбедности учесника у саобраћају, постављена је заштитна ограда у зони школе “Десанка Максимовић“ у Новом селу.

Радници ЈKП “Паркинг сервис“ – Ниш искористили су повољне временске услове и поставили заштитну пешачку ограду на делу тротоара испред школе, у дужини од 20 метара, која је израђена у радионици предузећа.

На овој локацији до сада су постављени термо пластични знакови на коловозу, измењиви светлећи знакови са радаром о регистровању брзине кретања и катадиоптерима на самом пешачком прелазу, који је израђен деболо вученом пластиком. Постављањем заштитне пешачке ограде комплетиран је школски прелаз по пројекту о безбедности деце у саобраћају.

Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да је зона школе део пута или улице која се налази у непосредној близини школе и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Брзина кретања возила у овој зони у насељу ограничена је до 30 км/х, а ван насеља до 50 км/х, у времену од 7 до 21 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.