Математичко такмичење „Мислиша

У нашој школи је 14.3.2019. године реализовано математичко такмичење „Мислиша“, чији је организатор Математичко друштво „Архимедес“. Сто осамдесет наших ученика узраста од другог до осмог разреда учествовало је у овом традиционалном, и, може се слободно рећи, деци најдражем такмичењу. Такмичење је протекло у фер и коректној, опуштеној атмосфери, у којој смо сви уживали. „Архимедес“ нас је поново обрадовао лепим, необичним, али и захтевним задацима.