Посета издвојених одељења

У прилогу је план обиласка издвојених одељења за следећу недељу. Молим руководиоце издвојених одељења да прилог одштампају и ставе на огласне табле за наставнике и родитеље.

18. до 22.