Обавештење

Текст у прилогу треба прочитати ученицима у понедељак, 18. марта 2019. за време првог часа у обе смене. У напомени у дневнику треба написати да је текст прочитан.

Pogrom