За председнике стручних већа и тимова

Подсећам председнике стручних већа и тимова да је рок за доставу извештаја о раду у првом полугодишту истекао. Молим вас да ми хитно пошаљете извештаје.

Манди Живковић