Обавештење за одељенске старешине 4. и 8. разреда

Поштоване колеге,

Подсећам вас да, по новом Закону, треба да се крене са писањем плана транзиције за ученике који раде по ИОП – у 2. Овај план  се пише 3 месеца пре почетка школске године и прати још 3 месеца у новој школској години, а пише га одељенски старешина са Тимом за додатну подршку.
За одељенске старешине 8. разреда то подразумева и разговор са родитељима/старатељима ученика о избору занимања, како би знали са којом школом треба да се успостави сарадња, и да родитељи тај план потпишу.

За предметне наставнике који реализују часове у 4.разреду то је прилика да упознају ученике и помогну учитељима око планирања транзиције.

План транзиције треба да буде готов до четвртка, 14.3.2019.године и преда педагогу школе.

Драгана Леповић Стефановић