Полугодишњи извештај о раду школе

Будући да је по новом Закону о основама система образовања и васпитања обавезно извештавање о раду школе два пута годишње, потребно је да председници стручних већа, координатори тимова, координатори ученичких организација и стручни сарадници напишу извештаје о раду у првом полугодишту. Рок за доставу извештаја је 10. март 2019.