ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава  за  упис  деце   у  ПРВИ  РАЗРЕД   основне школе    обављаће  се       oд  01.03.2019. године

Родитељи –  старатељи  деце рођене   2012. године  и  до  краја  фебруара 2013.   године  дужни су  до до неведеног  датума  обаве  пријаву  деце  за  упис у  школу

Документа  потребна  за  упис :

  1. Извод из матичне  књиге рођених .
  2. Доказ о  пријави  пребивалишта  за  ученике.
  3. Уверење- потврда Установе  за предшколско  образовање “ Пчелица “  о  похађању  припремног предшколског  програма .

Пријава  за  упис  деце у  први разред основне школе  вршиће се   од  1.03.2019  у времену  од 10  до 13,30   часова   у просторијама  секретара школе у  матичној  школи у Чокоту .

Обавештавају  се  родитељи  ученика   да   неће  бити  у  обавези  да  школи  приликом  уписа  ученика  достављају   горе  наведена  документа ,изузев   Уверења   предшколске  установе  “Пчелица“  о  похађању  припремног  предшколског  програма ,  у  папирној  форми већ  имају могућност  да   поднесу  захтев  да  школа  у  њихово име  прибави  наведена  документа  електронским  путем

 

Контакт телефон   : 018/4265-100

  1. 02.2019 Директор школе,  Миљан  Бојанић