Бесплатни уџбеници

Одељенске  старешине  свих  разреда  треба обавезно  да обавесте  родитеље  својих  ученика  о  пројекту  бесплатних  уџбеника,  прикупе  потребну  документацију  од  ученика  и   доставе  је  секретару  школе.
Рок  за  доставу  документације  секретару  школе  је  8.  март  2019. године.
 Учитељи  четвртог  разреда  који  ће  2019/20.  школске  године  учити  први  разред   о  пројекту  бесплатних  уџбеника  треба да обавесте  васпитаче  предшколских  група  како  би  они  прикупили  потребну  документацију  и  доставили  је  учитељима, који  би  исту  доставили  секретару  школе   до  назначеног  датума.
 На школским мејловима се налази раније послат допис Министарства о бесплатним уџбеницима.