Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 22. фебруар 2019. после састанка свих запослених (око 10 часова) и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Избор уџбеника за следећу школску годину (први и пети разред);
  3. Измена календара школских такмичења;
  4. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Druga sednica februar