Обилазак издвојених одељења

РАСПОРЕД РАДА  РУКОВОДСТВА ШКОЛЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 28. OД ДО 31. ЈАНУАРА

  Понедељак,

28.01.

Уторак,

29.01.

Среда,

30.01.

Четвртак,

31.01.

Петак,

01.02.

Миљан Бојанић,

директор

Чокот /издв. одељење

пре подне

Чокот/издв. одељење

пре подне

Чокот/издв. одељење

пре подне

Чокот/издв. одељење

пре подне

Чокот/издв. Одељење

пре подне

Манди Живковић,

помоћник директора

Чокот

пре подне

Ново Село

међусмена

  Чокот

пре подне

Ново Село

међусмена

Чокот

пре подне

Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора Чокот

пре подне

Чокот

после подне

Ново Село

после подне

Горње Међурово-Ново Село

пре подне

Чокот

пре подне

Јелена Јовановић, педагог   Чокот

међусмена

Лалинац-Чокот

после подне

  Ново Село

пре подне

Александар Радовановић,

психолог

Ново Село

после подне

Чокот

пре подне

Ново Село

пре подне

Чокот

после подне

Ново Село

после подне

Соња Марковић Томић, социолог Мрамор – Ново Село

после подне

Мрамор – Ново Село

после подне

Мрамор – Ново Село

после подне

Мрамор-Ново Село

после подне

Чокот

после подне

Иван Митић,

социолог

Чокот

пре подне

  Лалинац-Чокот

после подне

Чокот

пре подне

 

 

28. до 1.