Обавештење

Поштоване колеге,

 

Саветници из Школске управе су почели да гледају школе и сву документацију која је потребна. Најављују се само дан унапред, па вас молим да проверите следеће:

 

– разредне старешине треба да исправе или додају у дневнику све што сам им забележила при прегледу и доврше оно што нису уписали. Рок је четвртак-петак, 31.1. и 1.2.2019, када ћу поново да гледам дневнике,

– сви предметни наставници треба да провере да ли су уписали све часове додатне, допунске, секције….у Б дневник као и списак ученика који похађају ове активности и евиденцију о њиховом доласцима. Такође уписати и све одржане редовне часове и писмене задатке,

– руководиоци стручних и одељенских већа и тимова треба да провере записнике са одржаних састанака, присуство чланова и да ли су странице нумерисане. Такође у неком од записника треба написати да ли је родитељ део тима и његово присуство на састанцима,

– у дневник 4.разреда треба да буду уписани сви часови које су држали предметни наставници,

– проверити да ли је распоред часова који је у дневнику усаглашен са важећим распоредом ( имате га на сајту школе )

– ко није послао планове ( годишње, месечне, ЧОС – а, секције…) да пошаље најкасније до понедељка, 28.1. Проверити да ли су сви планови за 1. и 5. разред написани по новом обрасцу, са свим колонама,

– разредне старешине које нису послале ИОП – е или нису дале потписане ИОП – е треба да  предају до понедељка, 28.1.

– руководиоци издвојених одељења треба да провере огласне табле за родитеље и ученике, да ли имају све што треба да садрже.

 

Драгана Леповић Стефановић