Обилазак ученика 4.разреда

ОБИЛАЗАК ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА

Поштоване колеге,

Као што знате, до краја полугођа треба да се обиђу сви ученици 4.разреда и да им се одржи по један час. Тако ће предавачи у Мрамору да држе наставу у 4.разреду у Мрамору ( учитељица Драгана Јевтић, тел. 062 80 70 492 ), Мраморском Потоку ( учитељица Мирјана Вучић, тел. 064 222 02 89 )  и Крушцу ( учитељица Драгана Салимовић, тел. 063 81 36 157 ).

Предавачи у Новом Селу одржаће по један час ученицима 4/1 ( учитељица, Милена Станковић, тел. 063 74 12 007 )   и 4/2 ( учитељица Ивана Илић, тел. 063 418 958 ).

Предавачи из Чокота одржаће наставу ученицима 4.разреда из Чокота ( учитељица Даниела Манојловић, тел. 063 48 55 15 ) и Лалинца ( учитељица Лидија Стојановић, тел. 065 64 31 909 ).

Договорите се са учитељима када можете да одржите час. У току једног часа ученицима могу да се представе два-три наставника тј.да представе свој предмет.

Обилазак ученика 4.разреда у Бубњу и Горњем Међурову организоваће директор, због превоза.

У оквиру стручних већа треба поделити задужења, ако то већ није урађено,  како би се часови одржали и у матичној школи и у свим издвојеним одељењима.

ОБИЛАЗАК ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА