Седница Наставничког већа и састанак Педагошког колегијума

Састанак Педагошког  колегијума одржаће се у среду, 16. јануара 2019. у 12.30 часова.

Дневни ред:

  1. Утврђивање календара школских такмичења;
  2. Утврђивање теме за тематску недељу за друго полугодиште;
  3. Предлози за набавку опреме.

Заказујем седницу Наставничког већа за среду, 16. јануара 2019.  у 12.45 часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Усвајање предлога Анекса Годишњег плана рада – календар школских такмичења и календар образовно-васпитног рада;
  3. Информација о електронском дневнику;
  4. Припрема за прославу Дана Светог Саве;
  5. Разно.

Уколико неко од председника стручних већа не може да дође из оправданих разлога на састанак Педагошког колегијума, дужан је да обезбеди замену.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто бавештење за огласну таблу.

Sednica NV PK 16. 1.