Календар такмичења – за стручна већа

У прилогу је календар такмичења и стручно упутство о њиховом организовању.

Стручна већа треба да одреде датуме школских такмичења и о томе обавесте Манди Живковић и Драгану Леповић Стефановић мејлом. Усклађивање датума школских такмичења  обавиће се на Педагошком колегијуму.

Kalendar-takmičenja-i-smotri-učenika-osnovnih-škola-za-školsku-2018-2019.-godinu

Stručno-uputstvo-o-organizovanju-takmičenja-i-smotri-