Петарде нису играчке!

Поштовани родитељи/ старатељи ,

С обзиром на то да нам се ближе новогодишњи празници, а поучени искуством из предходних година у вези са коришћењем пиротехничких средстава, саветујемо вам да превентивно делујете како не би дошло до  нежељених последица.

Петарде могу да нанесу тешке повреде онима који их бацају и онима у чијој близини експлодирају. У рукама деце оне често постају и опасно оружје, јер експлозија ових „играчака“ за последицу може да има губитак прстију, шаке, тешке опекотине, па чак и смрт.

Учешће у куповини, продаји, дистрибуцији или коришћењу пиротехничких средстава  кажњиво је  и обавеза  школе  је да у случају када има сазнања о горе наведеним поступцима  у школи и школском дворишту   поступи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обавести Полицијску управу и предузме све неопходне мере према ученику  (члан 83)  и родитељу/старатељу (члан 84) .

 

 Петарде нису играчке!

Славимо безбедно!

Тим за безбедност

Директор

Миљан Бојанић