Распоред часова за суботу

У прилогу је распоред часова за суботу (за наставнике и за ученике).

Ученицима треба прочитати распоред путем свеске обавештења, а распоред за наставнике ставити на огласну таблу.

Subota raspored za nastavnike

 

Raspored subota za ucenike