Обавештење – ЧОС

Следећи час одељењског старешине треба посветити теми дискриминације. Садржај и начин организације часа треба да буде примерен узрасту ученика.