Седнице Наставничког већа и Педагошког колегијума

Састанак Педагошког  колегијума одржаће се у четвртак, 6. 12. 2018. у 12.50 часова.

Дневни ред:

  1. Измена распореда часова за ученика Н. Д.

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак,  6. 12. 2018. у 13 часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Допуна Анекса Годишњег плана рада (измена календара рада – 31. 12. 2018);
  3. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednica NV PK 6.12.