Обавештење за разредне старешине 1. – 8. разреда

У уторак, 4.12.2018. године у 11.30 у Чокоту је састанак свих разредних старешина око поделе гратиса за екскурзије и рекреативну наставу.

Ако неко од разредних старешина није у могућности да дође, нека се консултује са осталим колегама око поделе гратиса како би то било пренето на састанку.