Тематска недеља: „Јабука“

У свим нашим одељењима, у периоду од 22. до 26. октобра, у оквиру редовних наставних и ваннаставних активности, реализована је тематска недеља под називом: „Јабука“.

На часовима српског језика се кроз говорне вежбе и вежбе из граматике говорило о јабуци, као и о мотиву јабуке у народним епским и лирским песмама; ова тема обрађенa је и кроз домаћи задатак и први писмени задатак.

На часовима енглеског језика ученици су играли игре асоцијација и креирали презентације; на часовима француског језика ученици су читали песме o јабуци и преводили занимљивости; ученици су на часовима немачког језика гледали кратке филмове о производњи јабуке и џема од јабука у Немачкој.

У оквиру реализације тематске недеље на часовима математике, ученици су састављали изразе у скупу N0 на тему јабуке, радили логичке задатке, изражавали процентом количину витамина у односу на масу јабуке, правили Питагорино стабло у облику јабуке, радили на текстуалним задацима чија је тема јабука.

И на часовима историје, географије, верске наставе, грађанског васпитања и свакодневног живота у прошлости реализоване су планиране активности на тему јабуке. На часовима историје говорило се о значају јабуке за развој светске цивилизације и о народним обичајима у којима јабука заузима централно место. На часовима географије разговарало се о географској ширини и климатском факторима, повољним за гајење јабуке. На часовима верске наставе ученици су се подсетили на мит о Адаму и Еви, и рајској јабуци.

У оквиру ове тематске недеље, чланови већа природних наука одржали су трибине поводом 16 октобра, Дана хране и 20. октобра, Дана јабуке, у Чокоту и Мрамору, а на њима је било речи о здравој храни, гојазности, и о јабуци и њеним биолошким и нутритивним карактеристикама. На часовима физике ученици су кроз презентације  показали како је пад јабуке са дрвета навео Њутна да формулише своју теорију гравитације. На часовима хемије јабука је била мотив за најаву најважнијег поглавља у хемији за осмаке, у другом полугодишту, а то су: Угљени хидрати.

На часовима ликовне и музичке културе ученици су осликавали радове на тему јабуке, а касније су ти радови излагани на паноима; на часовима музичке културе ученици су свирали и певали песме на задату тему.

Током тематске недеље, на часовима информатике и рачунарства прављене су презентације о компанији Apple, као и игрица „Јабука“ (у програму скреч), а јабука је цртана у програму инкскејп; на часовима технике и технологије ученици су правили избор врсте саобраћаја, како би вршили транспорт јабука на руско тржиште, а јабука је препозната као стратешки производ у разговору о предузетништву; на часовима техничког и информатичког образовања је од јабуке прављена кућица, као и презентације на тему „Maшинска механизација у производњи јабука“.

У оквиру активности стручног већа за физичко васпитање организован је јесењи крос, под слоганом: „Трчи да будеш здрав као јабука“.

44284835_2048824332059340_1824819303560511488_n 44330709_2048826968725743_8783372724941619200_n 44452574_2050254908582949_3708368234739662848_n 44606600_2050254895249617_7869070240271826944_n 44710541_2052105275064579_2078042827211669504_n 44745977_2050447638563676_1560025859568435200_n