Обавештење за разредне старешине

У прилогу је списак ученика које смо пријавили за календар Општине Палилула. Молим разредне старешине да обавесте ученике да ће их позвати из општине и најаве кад ће бити фотографисани.

OP[TINA PALILULA (1)