Појашњење у вези са почетком седнице одељенских већа млађих разреда

Седница одељенских већа млађих разреда је у среду, 7. новембра 2018. у 11.45, као што и пише у документу предвиђеном за штампање (до грешке је дошло у  поруци приликом копирања текста).