Обавештење за ИОП

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ЧИЈИ УЧЕНИЦИ РАДЕ ПО ИОП – У

Молим све разредне старешине да документацију коју треба да потпишу родитељи ( сагласност и личне податке о ученику ) спреме за родитељске састанке како би то родитељи потписали.  Тај образац са личним подацима треба да се достави секретару, како би она завела.

Кад вам предметни наставници доставе ИОП, не заборавите да један примерак дате родитељу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВНИКЕ КОЈИ ПИШУ ИОП – Е

ИОП – е треба написати и доставити разредним старешинама до уторка, 13.11.2018. Разредне старешине све обједињују и шаљу ми мејлом. Папирнату верзију свих образаца разредне старешине достављају мени до петка, 16.11.2018.

Драгана Леповић Стефановић