Седнице и родитељски састанци

Седнице одељењских већа одржаће се у среду,  7. 11. 2018. и то:

 • и 8. разред – у 11.30
 • и 7. разред – у 12.15
 • млађи разреди – 45.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
 3. Утврђивање додатне литературе и едукативних часописа за коришћење у настави;
 4. Договор о организацији родитељских састанака.

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак, 8. 11. 2018. у  11.45  и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисципини ученика;
 4. Анализа безбедности , подсећање на процедуре и предлози за унапређење безбедности;
 5. Усвајање предлога додатне литературе и едукативних часописа за коришћење у настави;
 6. Разматрање Анекса Школског развојног плана;
 7. Разматрање Анекса Школског програма;
 8. Разматрање Анекса Годишњег плана рада;
 9. Презентација Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада – стручно усавршавање у установи;
 10. Разматрање допуна Правилника о васпитно -дисциплинској одговорности ученика;
 11. Информације о екскурзији и рекреативној настави;
 12. Разно.

И у среду и у четвртак ће часови трајати по 30 минута САМО у преподневној смени.

Родитељски састанци:

 • четвртак, 8. 11. 2018. – 5. и 7. разред (19 часова) и млађи разреди који су са њима у смени (после наставе);
 • уторак, 13. 11. 2018 – 6. и 8. разред (19 часова) и млађи разреди који су са њима у смени (после наставе).

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednice novembar