Организација одласка у биоскоп

  ПРОЈЕКЦИЈА У 10.00 ПРОЈЕКЦИЈА У 12.00
аутобус полазак у 9.15,

повратак у 12.15

полазак у 10.20,

повратак у 14.00

полазак у 11.15,

повратак у 15.00

1. 6-1, 6-2 (39+2) 5-3 (23+1) 5-1, 5-2 (32+2)
2. 8-1, 8-2, 8-3 (36+3) 6-3, 7-3 (41+2) 7-1, 7-2 (41+2)
3. 6-4, 6-5 (31+2) 5-4, 5-5 (30+2) 7-4, 7-5 (28+2)

Тога дана часови ће трајати по 30 минута у обе смене. Поподневна смена почиње уобичајено, у 13.30.

Ученици 5-3, 6-3, 7-3, 5-4 и 5-5 неће тога дана имати 5. и 6. час. Часове треба  надокнадити током првог полугодишта.

Слободно време пре или после пројекције (у зависности од превоза) треба искористити на начин на који се одељенске старешине договоре са ученицима.

Одељенске старешине су дужне да буду са својим одељењима и брину о њиховој безбедности.

Одељенске старешине које због наставе не могу да воде своје одељење треба да се јаве Гаги како би им била обезбеђена замена.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Распоред одласка у биоскоп у среду